نام انگلیسی: Dasht-e Naz protected area

نام فارسی :
پناه*گاه حيات وحش دشت ناز

پناهگاه حيات وحش دشت ناز بين 48/36 عرض شمالي و10/53 طول شرقي و در اطراف استان مازندران و در 29 كيلومتري ضلع شمال شرقي ساري واقع شده است. مساحت آن در حدود56 هكتار مي باشد.
پوشش گياهي: بلوط ,*انجيلي و ممرز .

اين پناه*گاه که در حدود ۵۵ هکتار وسعت دارد و در شمال شرقى سارى با فضايى از جنگل*هاى جلگه*اى قرار گرفته، از سال ۱۳۴۶ به صورت محل تکثير گوزن زرد ايرانى درآمده است. در اين پناه*گاه ضمن حفاظت و نگهدارى گوزن زرد ايرانى که تعليف آن*ها دستى صورت مى*گيرد همه ساله تعدادى از گوزن*هاى توليد شده را به زيست*گاه*هاى اصلى، يعنى حواشى رودخانهٔ* دز و کارون منتقل مى*کنند. تعدادى از گوزن*هاى اين پناه*گاه به جزيرهٔ اشک در درياچهٔ اروميه نيز انتقال داده شده*اند. پيرامون اين پناهگاه حصارکشى شده است و گوزن*ها را از پشت ديوارهاى سيمى مى*توان مشاهده کرد.

پناهگاه حیات وحش دشت ناز با مساحتی بالغ بر 56 هکتار طی مصوبه شماره 63 مورخ 21/5/1354 شورایعالی محیط زیست به مجموعه مناطق تحت مدیریت سازمان پیوستاين پناه*گاه که در حدود ۵۵ هکتار وسعت دارد و در شمال شرقى سارى با فضايى از جنگل*هاى جلگه*اى قرار گرفته، از سال ۱۳۴۶ به صورت محل تکثير گوزن زرد ايرانى درآمده است. در اين پناه*گاه ضمن حفاظت و نگهدارى گوزن زرد ايرانى که تعليف آن*ها دستى صورت مى*گيرد همه ساله تعدادى از گوزن*هاى توليد شده را به زيست*گاه*هاى اصلى، يعنى حواشى رودخانهٔ* دز و کارون منتقل مى*کنند. تعدادى از گوزن*هاى اين پناه*گاه به جزيرهٔ اشک در درياچهٔ اروميه نيز انتقال داده شده*اند. پيرامون اين پناهگاه حصارکشى شده است و گوزن*ها را از پشت ديوارهاى سيمى مى*توان مشاهده کرد. ویژگیهای منطقه:
این منطقه کوهستانی که از جنگلهای هیرکانی پوشیده شده است یکی ا ز منحصر بفرد ترین اکوسیستم های طبیعی کشور را دارا میباشد. وجود بیش از447 گونه گیاهی خود مبین این موضوع است. از گونه های مهم گیاهی میتوان از ممرز؛ راش؛ توسکا؛ انجیلی و لیلکی و از گونه های مهم جانوری میتوان از گوزن زرد؛ مرال؛ شوکا؛ گربه جنگلی و قرقاول نام برد.
این *پناهگاه زیستگاه یکی از نادرترین گونه*های گوزن در جهان، یعنی گوزن زرد ایرانی است.عوامل تهدید کننده:
از مهمترین عوامل تهدید میتوان از اقزایش گونه گوزن زرد که خطری بالقوه برای گونه های اندمیک منطقه به حساب می آید نام برد.گردآورنده: HEAVENLY
منبع: http://www.irandeserts.com