نام انگلیسی: Angooran protected area

نام فارسی :
پناه*گاه حيات وحش انگوران

پناهگاه حيات وحش «انگوران» در اطراف استان زنجان، بين 50/36 تا 50/47 عرض شمالي و 15/47 تا 50/47 طول شرقي واقع شده و مساحت آن در حدود 24 هزار و 764 هكتار است.
پوشش گياهي: گياهان بوته اي و علفي از خانواده های گندميان و* گون و بالشتكي
پستانداران : كل و بز، قوچ و ميش ارمني، روباه، آهو، *كبك،* پرندگان شكاري نظير دليجه

پناهگاه حيات وحش «انگوران» در اطراف استان زنجان، بين 50/36 تا 50/47 عرض شمالي و 15/47 تا 50/47 طول شرقي واقع شده و مساحت آن در حدود 24 هزار و 764 هكتار است.
پوشش گياهي: گياهان بوته اي و علفي از خانواده های گندميان و* گون و بالشتكي
پستانداران : كل و بز، قوچ و ميش ارمني، روباه، آهو، *كبك،* پرندگان شكاري نظير دليجه
عوامل تهدید کننده:
از مهمترین عوامل تهدید میتوان از وجود معادن وهمچن مستثنیات داخل منطقه نام برد.گردآورنده: HEAVENLY
منبع: http://www.irandeserts.com