نام انگلیسی: Hengam hunting prohibited area

نام فارسی :
منطقه شکار ممنوع هنگام

منطقه شکار ممنوع هنگام با وسعت 274000 هکتار در شرق شهرستان گناباد در استان خراسان رضوی قرار دارد. در حال حاضر 2 محیط بان حفاظت ار حیات وحش منطقه را بر عهده دارند. منطقه هنگام از سال ۱۳۷۵ شکار ممنوع اعلام و در سال ۱۳۸۲ به مدت ۵ سال دیگر تمدید گردید. و سيماي طبيعي آن به صورت دشتي و تپه ماهوري است.
پوشش گیاهی:
تاغ، بنه، گون، قیچ، درمنه، کلاه میرحسن، اسکنبیل، گز، کلپوره

حیات وحش:
قوچ و میش، آهو، کل و بز، روباه ، گرگ،کفتار، کاراکال و پرندگان: کبک، تیهو، سار، دلیجه، کوکر، هما، کرکسگردآورنده: HEAVENLY
منبع: http://www.irandeserts.com