نام انگلیسی: Kamarsorkh prohibited area

نام فارسی :
منطقه شکار ممنوع کمر سرخ

اين منطقه كه در شمال سرايان و استان خراسان جنوبی قرار دارد،* از ارتفاعات مشرف به روستاي نوده آغاز شده و به ارتفاعات مشرف به روستاي دره*باز شهرستان قائن ختم مي*شود و همجوار شهرستان گناباد نيز هست. اين منطقه داراي طبيعت بسيار زيبا و حيات وحش متنوع است كه در سال*هاي گذشته توسط شكارچيان متخلف صدمات زيادي به آن وارد شده است. منطقه کمر سرخ شهرستان سرایان واقع در استان خراسان جنوبی به استناد بند "و" ماده 6 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست از پانزدهم اسفندماه 89به مدت 5 سال منطقه شکار ممنوع اعلام شد.گردآورنده: HEAVENLY
منبع: http://www.irandeserts.com