نام انگلیسی: Ghareh-Gheshlagh hunting prohibited area

نام فارسی :
منطقه شکار ممنوع قره قشلاق

منطقه شکار ممنوع قره قشلاق بعد از تالاب قوریگل اهمیت زیادی نسبت به تالاب های موجود استان دارد که به علت وجود انواع گیاهان آبزی و کنار آبزی و محل زاد اوری و زمستان گذرانی پرندگان مهاجر و همچنین زیستگاه پرندگان نادر از جمله میش مرغ قابلیتهای زیادی برای توسعه توریسم و کارهای تحقیقاتی دارد .
موقعیت:
تالاب قره قشلاق با وسعت 48000 هکتار در جنوب شرقی دریاچه ارومیه و در ناحیه شمالی دشت میاندوابو حوزه آبگیر آن قرار دارد و بین 04/46_45/45 طول شرقی و 04/37 _ 25/37 عرض شمالی قرار دارد .
تاریخچه:
این تالاب از سال 1364 به عنوان منطقه شکار ممنوع تحت حفاظت قرار گرفته است و علت حفاظت این منطقه داشتن قابلیت زیستگاهی مناسب برای زمستان گذرانی و تابستان گذرانی پرندگان مهاجر در دستجات انبوه و در مسیر مهاجرت قرار گرفتن پرندگان آبزی میباشد .
زیستگاهها و حیات وحش:
منطقه قره قشلاق یک اکوسیستم ویژه و منحصر به فرد با چشم اندازهای طبیعی و زیبا و با آبگیرها و ماندابهای شاخص یکی از زیستگاههای مهم و بسیار مناسب برای تعداد کثیری از انواع پرندگان مهاجر آبزی و کنار آبزی میباشد با توجه به شرایط ویژه حاکم بر منطقه و تلاقی آب شور دریاچه ارومیه با آبهای شیرین مصب رودخانه ها اکوسیستم بارزی برای انواع پرندگان بوجود آورده که بدلیل همجواری با پارک ملی دریاچه ارومیه جهت تغذیه به این منطقه روی بیاورند .
از گونه های شاخص پرنده در تالاب قره قشلاق میتوان به میش مرغ و غاز خاکستری و عروس غاز اشاره نمود .
مدیریت:
این منطقه زیر نظر اداره حفاظت محیط زیست بناب و توسط 2 پاسگاه محیط بانی اداره و به عنوان منطقه شکار ممنوع مدیریت میشود.گردآورنده: HEAVENLY
منبع: http://www.irandeserts.com