نام انگلیسی: Dalankooh hunting prohibited area

نام فارسی :
منطقه شکار ممنوع کوه دالان

موقعیت جغرافیائی: این منطقه در ۶۲ کیلومتری غرب فیروزآباد و در ۲۳ کیلومتری جنوب فراشبند واقع شده و در بین طول جغرافیایی ¢ ۴۹/°۵۱تا ¢ ۵/°۵۲ و عرض جغرافیایی ¢۳۵/°۲۸ تا ¢۴۴/°۲۸ قرار دارد
حداکثر ارتفاع: ۱۶۹۰ متر
حداقل ارتفاع: ۷۸۹ متر
وسعت منطقه: حدود ۳۰۰۰۰ هکتار
حدود چهارگانه منطقه شکار ممنوع کوه دالان
شمال: پوزه آبگرم در امتداد جاده ماشین رو به طرف تاسیسات پالایشگاه دو راهی امامزاده شهید فراشبند
شرق: دو راهی امامزاده شهید در امتداد جاده ماشین رو مورتی تا جشمه و گرفنه مورتی
جنوب: گردنه مورتی در امتداد ماشین رو تا دو راهی بدل و در امتداد جاده جهاد سازندگی بدل تا بیشه زرد (دو راهی دشت پلنگ)
غرب: بیشه زرد در امتداد جاده ماشین رو فراشبند پوزه آبگرم
وضعیت طبیعی
کوه دالان با وسعتی حدود ۳۰ هزار هکتار در ۲۳ کیلومتری جنوب فراشبند و در ۶۲ کیلومتری غرب فیروزآباد قرار دارد. شکل مورفولوژیک منطقه عمدتاً کوهستانی و دارای زیستگاه و پناهگاههای مناسب جهت زیست حیوانات کوهزی می باشد و دشتها با جنگلهای نیمه متراکم کنار زیستگاه خوبی برای حیوانات دشت زی می باشد.
پوشش گیاهی منطقه شکار ممنوع کوه دالان فراشبند
پوشش گیاهی در دشتها عمدتاً جنگلهای کنار بصورت پراکنده و نیمه متراکم و گونه های علفی یکساله بخصوص بهمنی و انواع گون می باشد و در سایز نقاط ارتفاعات درختان:
۱-بنه
۲-کلخنگ
۳-بادام
۴-کیکم
۵-خوشک
۶-آلبالو وحشی
۷-گز
۸-استبرق
۹-کنار
۱۰-خارشتر
حیات وحش منطقه دالان فراشبند
در حال حاضر عمده ترین حیوانات وحشی منطقه شامل:
۱-کل و بز
۲-قوچ و میش
۳-پلنگ
۴-گرگ
۵-روباه
۶-شغال
۷-تشتی
۸-خرگوش
پرندگان منطقه شامل:
۱-کبک
۲-تیهو
۳-با قرقره
۴-توکا
۵-چک چک
۶-بلبل
۷-دو میل
۸-عقاب طلائی
۹-کبوتر وحشی

گردآورنده: HEAVENLY
منبع: http://www.irandeserts.com