نام انگلیسی: Nodarhang Kouh hunting prohibited area

نام فارسی :
منطقه شکار ممنوع کوه نودرهنگ

این منطقه در سال ۱۳۶۶ به عنوان منطقه شکار ممنوع اعلام گردیده ، این منطقه حدود ۴۲ کیلومتری شمال غربی زرند و در حاشیه شمالی نوق رفسنجان و فاصله ۴۵ کیلومتری شهر رفسنجان قرار گرفته است . وسعت منطقه معادل ۲۵۰۰۰۰ هکتار و بلندترین منطقه کوه نو ۲۹۵۸ متر از سطح دریا ارتفاع دارد . ارتفاع دامنه های اطراف منطقه تا ۲۰۰۰ متر ارتفاع دارد.
این منطقه بینابین کویر نوقو سرزمین کویری سنگ سیریز و بافق یزد قرار گرفته و دارای کوهستانهای پیوسته با اقلیمنیمه خشک درختچه ای و درختی کسور بنه ، انجیر ، بادام وحشی است و در حاشیه دارای تاق اسکمبیل و شور می باشد . حیوانات منطقه گونه های کل و بز ، قوچ ، میش ، آهون جبیر ، پلنگ ، گرگ ، روباه کفتار ، تشی و خرگوش را شانل می شود و پرندگان آن کبک ، تیهو ، عقاب ، انواع کبوتر باققره و هوبره می باشد .

گردآورنده: HEAVENLY
منبع: http://www.irandeserts.com