نام انگلیسی: Share Babak hunting prohibited area

نام فارسی :
منطقه شکار ممنوع شهربابک

این منطقه با وسعت ۱۰۰۰۰۰ هکتار تخمین زده شده است . مهمترین ارتفاعات در محدوده فوق کوه بابک ساهیمه به ارتفاع ۳۴۴۳ متر ، کوه مدوار ، کوههای عاج بالا و عاج پایین ، کوه محمد آباد ، کوه ایوب می باشد. پوشش گیاهی منطقه در بر گیرنده در برگیرنده گونه های بنه ، کهکم ، ارژن ، بادام کوهی ، انجیر وحشی و قسمتهای نیمه بیابانی گونه های تاق ، گز ، کاروانکش ، و دیگر گیاهان مرتعی می باشد .

حیوانات منطقه عبارتند از کل و بز ، قوچ و میش گرگ ، روباه و منطقه استعداد نگهداری آهو ، جبیر ، یوزپلنگ، را دارد پرندگان منطقه عبارتند از کبک ، تیهو ، هوبره ، باقرقره زاغ بور و انواع پرندگان کنار آبزی در ضمن این منطقه ار سال ۱۳۷۵ به عنوان منطقه شکار ممنوع اعلام گردیده .

گردآورنده: HEAVENLY
منبع: http://www.irandeserts.com