نام انگلیسی: Kharou hunting prohibited area

نام فارسی :
منطقه شکار ممنوع خارو

مهمترین و بکر ترین زیستگاهی که در نزدیکی پارک ملی کویر واقع شده است زیستگاههای شمالی شهرستان اردستان و در راس آنها منطقه شکار ممنوع " خارو" است . منطقه شکار ممنوع خارو که با مساحت 100000 هکتار با فاصله اندکی از مرزهای جنوبی پارک ملی کویر واقع شده است ، قبل از حفاظت در سالیان گذشته از مهمترین شکارگاههای استان اصفهان و دشت کویر مرکزی شناخته میشده است ، تا قبل از سال 1363 که گورخر دیگر از پارک ملی کویرگزارش نشد ، گله های گورخر در منطقه خارو مرتبا توسط مردم محلی دیده میشدند و این منطقه آخرین زیستگاه گورخر استان اصفهان در این سالها بوده است . این منطقه همچنین زیستگاه مناسبی برای جبیر ، قوچ و میش و کل وبز هم هست . گزارشات مردم محلی از یوزپلنگ در این منطقه کاملا قابل توجه است . در اواخر دهه هفتاد ، یکی از شکارچیان اقدام به زنده گیری دو توله یوز در این منطقه میکند که البته از سرنوشت دقیقشان اطلاعی از دست نیست . در 5 سال گذشته هم دامداران و بویژه شترداران چندین بار یوز را از این منطقه گزارش کرده اند .
منطقه شکار ممنوع خارو از نظر منابع آبی نیز وضعیت نسبتا مناسبی دارد و با توجه به حضور اندک دام در منطقه (البته شتر در منطقه حضور دارد ) و دوری از منابع انسانی آامش نسبی برای جمعیت حیات وحش منطقه وجود دارد . با توجه به صعب العبور بودن نسبی راههای موجود دسترسی به منطقه شکار ممنوع خارو و حفاظت اداره محیط زیست اردستان ، در حال حاضر این منطقه در حال حاضر از نظر طعمه های یوز پلنگ نسبتا جمعیت مناسبی را داراست و گرچه تا به حال رسما یوزپلنگ از منطقه گزارش نشده است ولی با توجه به گزارشات مردمی فراوان از یوز ، با حفاظت مستمر از این منطقه میتوان انتظار گزارش رسمی و مستند یوز از منطقه را داشت .
این منطقه کاملا دور از روستاهای اردستان واقع شده و جنوبی ترین مرز منطقه شکار ممنوع خارو با شمالی ترین روستاهای اردستان حدود 80 کیلومتر فاصله دارد ، که خود نشان دهنده بکر بودن منطقه است . گرچه متاسفانه در حال حاضر تعداد اندکی معدن در منطقه وجود دارد که البته فعالیت شان کم است .
با توجه به این که بین مرزهای شمالی منطقه شکار ممنوع خارو و مرزهای جنوبی پارک ملی کویر ، هیچ جاده ، روستا یا مانعی وجود ندارد ، منطقه شکار ممنوع خارو در حال حاضر تنها منطقه ای است که میتواند پذیرای مهاجرت و جابجایی های یوزپلنگ از پارک ملی کویر باشد و فضای حیاتی ، برای رساندن جمعیت های جدا افتاده یوز پلنگ در دشت کویر مرکزی را در اختیار یوز بگذارد . باید توجه کرد که زیستگاههایی مانند کوههای " بند انارک " در شرق و در حوزه شهرستان نایین و کوههای " یخاب " در حوزه شهرستان کاشان و کوههای شمالی منطقه بادرود نطنز ، همگی از شکارگاههای قدیمی و معروف استان اصفهان هستند و گزارشهای محلی از حضور یوز در دو دهه گذشته در اکثر این مناطق وجود دارد و حفاظت از منطقه شکار ممنوع خارو در حقیقت حلقه اتصال تمامی این مناطق به پارک ملی کویر است و میتواند راه را برای حفاظت از این مناطق که همگی علی رغم ارزشهای بالای زیستگاهی شان به صورت آزاد اداره میگردند ، هموار کند و باید توجه کرد که به دلیل قرار گیری این مناطق در حاشیه دشت کویر مرکزی تقریبا هیچ مانعی برای مهاجرت بین این زیستگاهها وجود ندارد و تمام این مناطق میتوانند مانند خون تازه ای برای پارک ملی کویر عمل کنند و در حقیقت یک زیستگاه یکپارچه بسیار گسترده در اختیار یوز و دیگر گونه های نادر دشت کویر مرکزی قرار دهند .
در حال حاضر مهاجرت بین پارک ملی کویر و منطقه شکارممنوع خارو ، بویژه در مورد قوچ و میش مرتبا گزارش میشود و گله های قوچ و میش در حال گدار بین دو منطقه حتی در گله های بزرگ ، توسط مردم محلی گزارش شده اند .
با توجه به این که منطقه شکار ممنوع نمی تواند اختیارات قانونی لازم برای برخورد با دست اندازی به منطقه در مواردی مانند چرای دام و احداث جاده و معدن و امثالهم را بگیرد ، در صورتی که ارتقای این منطقه به منطقه حفاظت شده سریعا صورت نگیرد ، میتواند ضررهای جبران ناپذیری به تنها زیستگاه پشتوانه ای پارک ملی کویر که تا به حال به دلیل صعب العبور بودن از آسیب مصون مانده است ، وارد کند .
منطقه شکار ممنوع خارو در کنار پناهگاه حیات وحش عباس آباد نایین تنها زیستگاههای جبیر استان اصفهان به شمار میروند که زیر نظر اداره محیط زیست استان اصفهان ، حفاظت میشوند و در پی توجه به زیستگاههای یوز در استان اصفهان ایجاد شده اند که از عمر منطقه شکار ممنوع خارو بیش از یک ماه نمیگذرد . در صورت تخصیص امکانات لازم برای حفاظت مستمر از منطقه از جمله احداث پاسگاه در منطقه با توجه به صعب العبور بودن منطقه و بویژه ارتقای منطقه از شکار ممنوع به حفاظت شده هم ضریب امنیت منطقه برای حیات وحش بالاتر میرود و هم حفاظت از این منطقه میتواند نوید بخش براه اندختن دومینویی برای توجه به دیگر زیستگاههای ارزشمندی که در جنوب پارک ملی کویر واقع شده اند ، باشد.


گردآورنده: HEAVENLY
منبع: http://www.irandeserts.com