ام انگلیسی: Meighan wetland hunting prohibited area

نام فارسی :
منطقه شکار ممنوع تالاب میقان

در ۱۵ کیلومتری شمال شرق اراک واقع گردیده است . یکی از زیباترین جلوه های طبیعت استان با مساحتی قریب به ۹/۵۴۵۹ کیلومترمربع تالاب میقان میباشد در این تالاب قریب ۱۶% پرندگان کشور و ۷۳ گونه گیاهی زیست می کنند .
(چاله های جمع آوری نمک دارای قدمت تاریخی است )
تالاب میقان آخرین حلقه اکولوژیک حوزه آبریز دشت اراک است که آبهای سطحی مسیل های فصلی را جذب می کند و مساحت آن با توجه به آبهای ورودی آن از حدود ۱۰۰ تا ۱۱۰ کیلومترمربع متغیر است . این محدوده از نظر اقلیمی زمستانهای معتدل دارد و به جهت همین ویژگی ، توقفگاه گروههای بزرگی از پرندگان مهاجر در فصل پائیز است که از نواحی سردسیر شمال به سرزمینهای گرمسیر جنوب کوچ می کنند . آب دریاچه به قدری شور است که در هر لیتر آن در تابستان ۵۰ گرم ، در بهار ۳۸ گرم و در زمستان ۲۸ گرم نمک وجود دارد .گردآورنده: HEAVENLY
منبع: http://www.irandeserts.com