نام انگلیسی: Baian hunting prohibited area

نام فارسی :
منطقه شکار ممنوع بیان

منطقه شكار ممنوع و حفاظت شده «بيان» در 50كيلومتري شهرستان تكاب قرار دارد. این منطقه در محور جاده شاهین دژ به تکاب واقع شده که از شرایط طبیعی خوبی برای زندگی حیوانات وحشی نظیر قوچ و میش وحشی برخوردار است. منطقه شکار ممنوع «بيان» با 35هزار هكتار مساحت در حد فاصل شهرستانهاي تكاب و شاهيندژ در جنوب استان آذربايجان غربي قرار دارد.گردآورنده: HEAVENLY
منبع: http://www.irandeserts.com