نام انگلیسی: Bolbolab hunting prohibited area

نام فارسی :
منطقه شکار ممنوع بلبل آب

این منطقه با مساحت ۱۳۰۰۰۰ هکتار در شهرستان زاهدان و در منطقه نصرت آباد قرار دارد گونه های شاخص گیاهی شامل کسور، بنه، افدرا، بادام کوهی و گونه های شاخص جانوری آن شامل جبیر، کل و بز و قوچ و میش و هوبره و… می باشد. نطقه شکار ممنوع بلبل آب از جمله مناطق اکوتوني در استان بوده که به اين لحاظ داراي تنوع زيستي و اقليمي حائز اهميت مي باشد. اين منطقه در حاشيه کوير واقع گرديده و جاده زاهدان – بم سبب جداسازي زيستگاه آن شده است.گردآورنده: HEAVENLY
منبع: http://www.irandeserts.com