نام انگلیسی: Basiran hunting prohibited area

نام فارسی :
منطقه شکار ممنوع بصیران

موقعیت جغرافیایی:
این منطقه با وسعت۱۵۰۰۰۰ هکتار در طول جغرافیایی ۱۰ ۵۳ تا ۳۱ ۵۲ و عرض جغرافیایی ۰۲ ۳۱ تا ۳۲ ۳۰ قرار دارد.که در قسمتی از شهرستان اقلید محصور است.

پوشش گیاهی:
درمنه ،انواع گون، خار شتر، کما، علف مار، گلرنگ، تاتوره، میخک، فرفیون، لاله واژگون، شاه تره، کلاغک، پنیرک، لاله، بنفشه و اسپند .
حیات وحش:
کل وبز، قوچ ومیش، روباه، آهو، پلنگ، گرگ، خرگوش ، تشی، کفتار، شغال وپرندگان منطقه شامل: کبک، تیهو، دلیجه، سارگپه معمولی، بحری، بلدرچین، طرقه، چکاوک ،دم جنبانک ابلق و سنقر گندمزار ،انواع پرندگان مهاجر نظیر درنا،اردک وانواع مرغابی سانان .


گردآورنده: HEAVENLY
منبع: http://www.irandeserts.com