نام انگلیسی: Bajgiran hunting prohibited area

نام فارسی :
منطقه شکار ممنوع باجگیران

منطقه شکار ممنوع باجگیران در فاصله 2 کیلومتری شمال شرقی شهرستان باجگیران و در نزدیکی مرز ایران و ترکمنستان دز استان خراسان رضوی قرار دارد. اين منطقه که شامل اسلمه، قاطربش، بردر و قرچقه مي باشد از تاريخ اول بهمن ماه سال 1382 به مدت هفت سال تيراندازي ممنوع در آن اعلام گرديد. این منطقه منطقه ای تپه ماهوری است. پوشش جانوری منطقه شامل کل، بز، قوچ، میش، گرگ، کفتار، روباه، خرگوش و... است.گردآورنده: HEAVENLY
منبع: http://www.irandeserts.com