نام انگلیسی: Shirkouh hunting prohibited area

نام فارسی :
منطقه شكارممنوع شيركوه

به منظور حفاظت از عرصه هاي طبيعي و گونه هاي جانوري و گياهي شهرستان در سال 1352محيط باني شيركوه در منطقه دهبالا احداث شد و 14 مامور تا سال 1357 در آنها انجام وظيفه مي كردند كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي اين پاسگاهها جمع آوري شده ودر سال 1379 به عنوان منطقه شكار ممنوع شيركوه مجددا تحت حفاظت قرار گرفته و تا الآن فعال مي باشد. وسعت منطقه شكار ممنوع 50 هزار هكتار است. بالغ بر 600 گونه گياهي در منطقه شناسايي شده که در اصل دو سوم گونه هاي گياهي استان یزد را شامل مي شود كه از اين تعداد 48 نوع گياه اندميك جزو فهرست ليست سرخ(گياهان بين المللي منقرض) قرار گرفته است. 6 راسته پستانداران از 9 راسته پستانداران ايران در اين منطقه زیست میکنند. طبق سرشماري امسال 200راس كل و بز،150 راس قوچ و ميش،6 قلاده پلنگ،7قلاده كاراكل و ساير پستانداران در منطقه سرشماری شده اند.گردآورنده: HEAVENLY
منبع:
http://www.irandeserts.com