نام انگلیسی: Nshr hunting prohibited area

نام فارسی :
منطقه شكار ممنوع نشر

منطقه شكار* ممنوع نشر در شرق استان همدان و 45 كيلو*متري شهر همدان با مساحتي بالغ بر 6 هزار و 590 هكتار واقع شده است كه در مجاورت آن شش روستا*ي نشر، مسلم*آباد، بركت*آباد، مولوجه، قوزليجه و مزرعه*آب هندو قرار دارد.

منطقه شكار ممنوع نشر به لحاظ طبيعت بكر، پوشش گياهي مناسب و سيماي كوهستاني تپه ماهوري از ايستگاه*هاي اصلي قوچ و ميش ارمني استان همدان محسوب مي*شود.
اين منطقه در سال 1378 عنوان منطقه شكار ممنوع را گرفته است. ارتقاي مناطق زير نظر مديريت حفاظت محيط زيست بر اساس استاندارد جهاني ضرورت دارد و طبق اين استاندارد هر كشوري بايد 10 درصد از مساحتش، تحت حفاظت محيط زيست باشد در حالي كه در كشور ايران، ميانگين اين مناطق 5*/*7 درصد است.اما در كنار اين مناطق يكسري مناطق شكار ممنوع نيز وجود دارد كه چندين سال متناوب جزو مناطق شكار ممنوع اعلام مي*شوند در صورتي كه قابليت ارتقا داشته باشند بعد از مدتي به يكي از مناطق چهارگانه ارتقا مي*يابند.راه*هاي دسترسي منطقه شكار* ممنوع نشر در مجموع شامل جاده*هاي اصلي آسفالت و نيز راه*هاي فرعي خاكي است. براي ورود به اين منطقه بعد از گذر از 25 كيلومتري جاده اصلي همدان ـ ملاير بايد از مسير روستاي سياه كمر به سمت روستاي آب هندو حركت كرد. براي رسيدن به قسمت*هاي شمالي منطقه نيز از تپه فرعي روستاي آب* هندو به سمت روستا*هاي موليجه و قوليچه حركت نمود همچنين راه ديگر ارتباط با منطقه مسير روستا*هاي نشر و مسلم*آباد است.اين منطقه داراي آب و هواي خشك، نيمه خشك، سرد و معتدل بوده و متوسط بارندگي سالانه آن بالاي 320 ميلي*متر و ميانگين درجه حرارت ساليانه آن 14 درجه سانتيگراد است.اطلاعات كلي بيانگر اين است كه پرندگان اين زيستگاه چهره غالب جانوري اين منطقه را تشكيل مي*دهند گونه*هاي كوهزي همچون عقاب طلايي و كبك معمولي فراوان*ترين پرندگان منطقه*اند. دسته سبك بالان نيز بين تمامي گونه*ها متنوع*ترين دسته شناسايي شده است.كبك، تيهو، سنگ*چشم خاكستري، سبز*قبا، زنبورخوار، دم*جنبانك ابلق، دليجه معمولي، هما، سارگپه، قرقي، طرلان، شاهين، بحري، حواصيل خاكستري، پرستو معمولي و بلبل ازجمله پرندگان موجود در زيستگاه*هاي موجود منطقه است. پستانداران منطقه شكار ممنوع نشر عمدتا سازگار با مناطق سرد كوهستاني*اند، گرگ و كفتار و قوچ و ميش شاخص*ترين گونه*هاي پستاندار منطقه*اند قوچ و ميش ارمني بارزترين پستاندار علف*خوار منطقه است و قوچ و ميش اين منطقه از خالص*ترين و شاخص*ترين گوسفندان وحشي ايران محسوب مي*شود. خزندگان اين زيستگاه نيز در 2 دسته گروهي مار*ها و سوسمار*ها يا مارمولك*ها قابل تقسيم*اند همچنين گاهي در آبگير*هاي فصلي و بركه*هاي حاشيه روستاي مسلم*آباد مي*توان از دوزيستان گونه*هاي وزغ معمولي و قورباغه تالابي را مشاهده كرد.

گردآورنده: HEAVENLY
منبع: http://www.irandeserts.com