نام انگلیسی: Lafoor hunting prohibited area

نام فارسی :
منطقه شكار ممنوع لفور

لفور یکی از دهستان*های ششگانه شهرستان سواد کوه در استان مازندران در شمال ایران است.این دهستان از سمت جنوب به ارتفاعات رشته*کوه البرز، از سمت غرب به منطقه قرآن*تالار(شهرستان بابل) و از سمت شرق به جنگل*های منتهی به بخش زیراب و جوارم و از سمت شمال به جنگل*های منتهی به بخش شیرگاه محدود است. دهستان لفور از۲۹ آبادی و روستا تشکیل شده*است که مهم*ترین روستاهای آن عبارت*اند از [نفتچال](شامل روستای نفت چال و آبادی*های پلیکا، سیاهکلا، *****کلا، پاپک، تاشیه، سوته، تپه سر, خربمرد)، بورخانی، دهکلان، لفورک، گشنیان، شاهکلا، مرزیدره، پاشاکلا، میرارکلا، اسبوکلا، چاشتخوران وامام کلا، چاکسرا، حجیکلا، درزیکلا، رئیس*کلا، رنگو، سنگ*سی، شارقلت، عالم*کلا، غوزک رودبار، کالیکلا، کفاک، گالش*کلا، لودشت و مرزی*دره می باشد.براساس آخرین سرشماری عمومی کشور در سال ۱۳۸۵ جمعیت این منطقه ۴۸۲۶ نفر و مساحت آن با احتساب مناطق جنگلی ان حدود هشت* هزار هکتار می*باشد.
گردآورنده: HEAVENLY
منبع: http://www.irandeserts.com