نام انگلیسی: Kavehdeh & Kouhsefid hunting prohibited area

نام فارسی :
منطقه شكار ممنوع كاوه ده و كوه سفيد

منطقه شکار ممنوع کاوه ده :

منطقه مورد نظر در دامنه جنوبي سلسله جبال البرز و در 140 کيلومتري منتهي اليه شرق استان تهران و در شرق و جنوب شهرستان فيروزکوه قراردارد . مجموعه اي است کوهستاني که اختلاف ارتفاع بين قسمتهاي مختلف نسبتاً کم است و از چند نقطه تمامي منطقه در معرض ديد قرارمي گيرد . جهت آبريزهاي منطقه که عمدتاً از شرق به غرب و در بعضي قسمتها از جنوب به شمال و برخي نيز از شمال به جنوب است نهايتاً به رودخانه حبله رود مي ريزد و هرچه از شرق به غرب پيش مي رويم از ارتفاع کوهها کاسته مي شود . (رودخانه حبله رود در امتداد ضلع غربي منطقه و از شمال به جنوب جريان دارد).

منطقه شکار ممنوع کوه سفيد:

اين منطقه به تازگي به عنوان منطقه شکار ممنوع انتخاب شده و در تاريخ 84/11/10 آگهي رسمي آن به چاپ رسيده است. اين منطقه در استان تهران و سمنان قرارداشته و سطح شهرستان دماوند را مي پوشاند. مساحت اين منطقه درحدود 150.000 هکتار است.
از انواع حيات وحش اين منطقه شغال ، گرگ ، قوچ و ميش ، کبک و تيهو است . از رودخانه هاي مهم اين منطقه رودخانه دوآب و شاه بلاغي مي باشد .
گردآورنده: HEAVENLY
منبع: http://www.irandeserts.com