نام انگلیسی: Ghalikouh hunting prohibited area

نام فارسی :
منطقه شكار ممنوع قالیکوه

قالی کوه یا غالیه کوه رشته کوهی از کوه*های زاگرس در مرکز بخش بشارت زلقی شهرستان الیگودرز است بلندترین قله این رشته کوه ۴۰۲۸ متر ارتفاع دارد در دل این رشته کوه غار باستانی و غار بزنوید از زیبایی تاریخی طبیعی برخوردارند ین کوه از شمال غربی به سراب کیگوران از شرق به روستای کیزاندره و از جنوب شرقی به آبشار آب سفید ختم می*شود در شمال این رشته کوه دشت لاله*های واژگون که بزرگترین دشت لاله واژگون جهان است قرار دارد. یکی اززیباترین دره های قالیکوه دره دام نام دارد و علت نامگذاری این دره وجود مسیرها صعب العبور وحیوانات وحشی همانند خرس می باشد.
درنهایت به آبشار آب سفید ختم میشود وبزرگترین یخچال قالیکوه درمسیر این دره قراردارد که طول آن چندی کیلومتر میباشد. ازدیگرزیباییهای این منطقه وجود درخت سروکوهی (به زبان محلی اوورس)میباشد که به صورت زیبایی درون سنگ وصخره رشد میکند وهنگامی که این درخت توسط صاعقه آتش میگیرد مردم محلی اعتقاد دارند که این درخت پیرشده است وخودسوزی میکندتا درختان جوان جایگزین آنها شوند. این منطقه به دلیل داشتن گونه*های جانوری(مانند خرس و گراز و قوچ و میش کوهی و گرگ و انواع پرندگان شکار و ...) و گیاهی کم نظیر داری اهمیت است و به دلیل قله*مرتفع یکی از مناسب*ترین مکان*های کوهنوردی در ایران است.
رشته کوه قالی کوه ،غالیه کوه یا قلعه کوه که قله بلند ان ۴۰۲۸ متر ارتفاع دارد دومین رشته کوه بلند لرستان محسوب می شود وسعت این رشته کوه به حدی است که بخش بزرگی از بخش های بشارت زلقی و ززو ماهرو را پوشانده است سر سبزی دامنه های این رشته کوه سفیدی یخچال ها و قله های آن و همچنین آبشار های زیبای آن از جمله ابشار آب سفید و قرمزی دشت های شقایق و لاله واژگون اطراف آن زیبایی خاصی به این منطقه بخشیده است همچنین این منطقه همچون یک قلعه بزرگ پناه گاه مناسبی بری انواع گونه های جانوری از جمله پلنگ ، خرس ،قوچ میش و… است.
گردآورنده: HEAVENLY
منبع: http://www.irandeserts.com