نام انگلیسی: Ghazanghayeh hunting prohibited area

نام فارسی :
منطقه شكار ممنوع قازانقايه

قازانقايه در دور ترين نقطه ناحيه شرقي استان گلستان، در بخش مراوه تپه، قرار دارد. از ناحيه شرقي با استان خراسان شمالي حدود 40 کيلومتر و نيز با ترکمنستان حدود 30 کيلومتر مرز مشترک دارد. از نظر آب و هوايي در منطقه پاليزان خشک و بياباني و در ناحيه راسه و آق چشمه سرد و مرطوب است. مساحت کل اين منطقه 34 هزار هکتار است که چهارهزار هکتار آن در تصرف کشاورزان و سي هزار هکتار آن جزو منابع ملي محسوب مي شود که هفت هزار هکتار آن تحت پوشش درختان پسته مي باشد. رودخانه اترک واقع در مرز ترکمنستان از میان این منطقه عبور میکند. این منطقه به مدت پنج سال منطقه شکار و تیراندازی ممنوع اعلام شده و تحت حفاظت سازمان حفاظت از محیط زیست قرار دارد.

گردآورنده: HEAVENLY
منبع: http://www.irandeserts.com