نام انگلیسی: Azizabad hunting prohibited area

نام فارسی :
منطقه شكار ممنوع عزيز آباد

اين منطقه در24 كيلومتري شرق شهرستان كلاله واقع در شمال شرقي استان گلستان با وسعت 195330 هكتار مي باشد كه در طول جغرافيايي 55،35 تا55،51 درجه و عرض جغرافيايي 37،30 تا37،41 درجه قرار دارد. اين منطقه در24 كيلومتري شرق شهرستان كلاله واقع در شمال شرقي استان گلستان با وسعت 195330 هكتار مي باشد كه در طول جغرافيايي 55،35 تا55،51 درجه و عرض جغرافيايي 37،30 تا37،41 درجه قرار دارد.
ارتفاع اين منطقه از سطح دريا از 228 تا955 متر مي باشد .اين منطقه از سال 1361 تاكنون حدود دو دهه به عنوان منطقه شكار ممنوع حفاظت مي گردد.شرايط اقليمي تحت تاثير رطوبت درياي خزر و جريانات ناشي از بادهاي غربي همواره رطوبت قابل ملاحظه اي را به اين منطقه هدايت ميكند.
پوشش گياهي منطقه شامل گونه هاي درختي و درختچه اي مي باشند كه عبارتند از:بلوط،ممرز،اوجا،آزاد،از �يل،زالزالك،آلوچه،ال،عنا تمشك،انجير،گردو ،چنار، اين منطقه داراي جنگلهاي سوزني بر گان مي باشد كه يكي از زيستگاهها ي مهم ارس ميباشد و مي توان به گونه هاي ديگر چون كاج ،سرو اشاره نمود كه از اهميت خاصي برخوردار هستند.
ازگونه هاي بوته اي و علفي اين منطقه مي توان به تيره گندميان(جو وحشي،ني،گندم وحشي،چمن) وتيره نخوديان(ماش وحشي،شبدر وحشي،يونجه) وتيره كاسني(كاهوي وحشي،گل گندم،بو مادران،كنگر،بابونه)جانورا � در اين منطقه از تنوع بالايي برخوردار هستند كه مي توان به پستانداران كه بيش از 30 گونه هستند اشاره كردكه عبارتند از:خرس قهوه اي ،شغال،روباه،پلنگ،گرگ،سمور
پرندگان شامل قرقاول،پرندگان شكاري،شاهين سانان،كور كور سياه،كركس،سنقر وانواعي از گنجشك سانان هستند.
قابل ذكر است كه منطقه شكار ممنوع عزيز آباد،يكي از عمده ترين زيستگاههاي قرقاول مي باشدكه قرقاول ازگونه هاي مهم حمايت شده محسوب مي گردد.از دو زيستان منطقه مي توان به قورباغه ،وزغ،سمندر اشاره كرد.خزندگان نيز شامل لاك پشت وانواع مارهاي سمي وغير سمي مي باشند.از ماهيان تنها مي توان به سياه ماهي در رود خانه زاو اشاره نمود.گردآورنده: HEAVENLY
منبع: http://www.irandeserts.com