نام انگلیسی: Abbasabad hunting prohibited area

نام فارسی :
منطقه شكار ممنوع عباس آباد تنگلها

اين منطقه با وسعت 305854 هكتار در 100 كيلومتري شمال شرق شهر نايين واقع شده است. اين منطقه مشتمل بر دشتها و سلسله كوههاي به هم پيوسته مي*باشد كه يك زيستگاه بكر و دست نخورده*اي را در قلب كوير براي انواع گونه*هاي گياهي و جانوري فراهم آورده است.
پوشش گياهي شاخص این منطقه درمنه، گز و تاغ می باشد. اين منطقه يكي از با ارزش*ترين زيستگاههاي يوزپلنگ آسيايي محسوب مي*شود. گونه*هــــاي جانوري متعدد ديگري نيز در اين منطقه ديده مي*شوند كه مهمترين آنها پلنگ، جبير، كاراكال، گربه شنی ، شاه روباه، هوبره و زاغ بور مي باشند.
منطقه عباس آباد نایین که در شرق شهرستان نایین و با وسعت 300000 هکتار ( که البته همیشه زمزمه هایی برای ثبت منطقه با وسعت 400000 هکتار هم وجود داشته است ) قرار دارد ، پس از تلاشهای انجمن یوز پلنگ ایرانی و مسئول اداره محیط زیست نایین ( از سال 1382 به این سو ) هم اکنون به عنوان شاخص ترین زیستگاه یوز پلنگ در استان اصفهان از طرف پروژه یوز پلنگ آسیایی مورد توجه قرار گرفته است .گردآورنده: HEAVENLY
منبع: http://www.irandeserts.com