نام انگلیسی: Sho & Lndar hunting prohibited area

نام فارسی :
منطقه شكار ممنوع شو و لندر

منطقه شكار ممنوع شو و لندر در مسجدسليمان كه در زاگرس جنوبي واقع گرديده، كه تنوع گياهي و جانوري و شرايط اكولوژيكي اين منطقه آن را به يكي از مناطق ارزشمند استان و كشور از نظر حيات وحش جانوري و قابليت هاي بالاي زيستگاهي تبديل نموده است. این منطقه یکی از مناطق زیستگاه سمندر امپراتور از گونه های زيبا و حائز اهميت جهاني است. سمندر لرستانی یا سمندر امپراتور با نام علمی Neurergus Kaiseri یکی از هفت گونه سمندر شناخته شده در ایران است.
این جانور با نام*های سمندر نارنجی، قیصری، امپراتور و سمندر کوهستانی لرستان شناخته می*شود، نام*های محلی آن حاجی باریک آب، مارمولک رنگی و وفقی است، این سمندر دارای سری کوچک، چشمانی سیاه و برآمده در روی سر است، سطح زیرین بدن به رنگ نارنجی متمایل به قرمز و سطح پشتی دارای زمینه سیاه براق و لکه*های نارنجی همراه با خال*های سفید و لکه*های سیاه و سفید خال مانند بر روی دم و پا*ها مخلوط با رنگ نارنجی است. این گونه از نظر پراکنش جهانی بومی ایران است و در جنوب لرستان و بخش*هایی از شمال خوزستان پراکنش دارد اما زیستگاه*های باقیمانده این سمندر محدود هستند. سمندر امپراتور در فهرست قرمز IUCN قرار دارد (در آستانه انقراض CR) و در آینده نزدیک با این روند کاهش جمعیت در طبیعت منقرض خواهد شد. کنوانسیون منع تجارت گونه*های گیاهی و جانوری در معرض خطر انقراض خرید و فروش این گونه را در ایران و سایر کشورهای جهان از سال ۲۰۱۰ ممنوع اعلام کرده است.
گردآورنده: HEAVENLY
منبع: http://www.irandeserts.com