این دشت در 15 کیلومتری شمال شرقی بوکان و در محور بوکان به میاندواب قرار دارد. این دشت دارای 5 روستا به نام*های سه*کانیان، کانی علی گرده، کانی سور، کانی قلا و ارمنی بلاغی است. این دشت نیز یکی از مناطق جوجه*آوری میش*مرغ*ها محسوب می*شود. دشت هاي سوتا، حماميان وسه کانيان شهرستان بوکان زيستگاه پرنده نادرميش مرغ است.
ميش مرغ كه در زبان محلي 'چه رگ' ناميده مي شود، پرنده*اي از خانواده 'هوبرگان' است كه در دشت*هاي وسيع بي*درخت، زمين*هاي استپي و كشتزارهاي پهناور حبوبات و علفزارها زندگي مي*كند.
اين پرنده داراي گردن و پاهايي كشيده، بالها و منقار پهن و پرهاي رنگارنگ است و روي زمين لانه*سازي مي*كند. ميش مرغ در فصل بهار در هر دوره، دو تا چهار تخم مي گذارد كه پس از 25 تا 27 روز جوجه*ها به دنيا مي*آيند. ميش مرغ يكي از بزرگترين پرندگان ايران است و از نظر شكل و جثه شباهت زيادي به بوقلمون دارد.
در گذشته اين پرنده به صورت پراكنشي در شمال غرب كشور زيست مي كرد، اما هم اكنون، بوكان به آخرين پناهگاه اين پرنده نادر در كشور تبديل شده است. ميش مرغ، پرنده نادري است كه درفهرست سرخ اتحاديه بين*المللي حفاظت از جمعيت و منابع طبيعي قرار دارد و مشاهده 33 قطعه از اين پرنده در دشت هاي بوكان اميد تداوم حيات اين گونه مهاجر را تقويت كرده است.
گردآورنده: HEAVENLY
منبع: http://www.irandeserts.com