نام انگلیسی: Doroh hunting prohibited area

نام فارسی :
منطقه شكار ممنوع درح

منطقه شکار ممنوع درح در مختصات جغرافيايی ً00 19 60 طول غربي تا ً00 43 60 طول شرقي و بين 00 00 32 عرض جنوبي تا 00 24 32 عرض شمالی قرار گرفته و وسعتی در حدود 78186 هکتار را دارا است. این منطقه در ۱۲۰ کيلومتري شرق بيرجند در استان خراسان جنوبی قرار گرفته است. درح از سمت خاور به افغانستان، از سمت شمال به طبس مسینا و از سمت غرب به‏دهستان مؤمن ‏آباد و از سمت جنوب به شهرستان نهبندان محدود مى‏ شود. دُرُح ازدهستانهاى سربیشه ودر عین حال مرکز دهستان است. درح چون بر سر یک دوراهى واقع است شاید دراصلدُورَه یا به‏اختصار دُرَه بوده که بتدریج ویا برحسب اشتباه به دُرُح نامیده شده است.
توپوگرافی منطقه دشتي با رودخانه هاي فصلي و آباديهايي به صورت پراکنده در منطقه مشاهده مي شود. از نظر اقليمي منطقه در ناحيه خشک و نيمه خشک قرار دارد. رودخانه هاي شور و نيزهگا به صورت فصلی در مرکز دشت جريان داشته که در برخي از فصول سال داراي آب مي باشد. پوشش گياهی شامل تيغ (هزار خار) ، علف مار ، چرخه ، طارم ، پرند ، گون ، لاکتوکا، خار شتر، سئودا ، سالسولا ، اشنان ، تاغ ، چوبک ، افدرا ، گرگ تيغ ، بو مادران ، قيچ ، گز ، بادامشک ، درمنه ، هالوکنموم است. گونه جانوري شاخص در منطقه آهو مي باشد. مساحت منطقه نسبت به کل استاندر حدود 1 درصد است. میزان متوسط بارندگى‏درطول یک دوره 8 ساله (1348 تا 80 (1354 میلى‏متر بوده است. همچنین روزهاى یخبندان 188 روز ومتوسط درجه حرارت سالانه 17/8 سانتى‏گراد، با حداقل مطلق 15- درجه در بهمن ماه وحداکثر مطلق 40 درجه سانتى ‏گراد. مساحت منطقه شکار ممنوع در حدود 77268 هکتار است که به مدت 5 سال تحت حفاظت قرار گرفته است.
گردآورنده: HEAVENLY
منبع: http://www.irandeserts.com