نام انگلیسی: Darband hunting prohibited area

نام فارسی :
ممنطقه شكار ممنوع دربند مشكول

اين منطقه بدليل داشتن گونه هاي مختلف جانوري تحت حفاظت قرار گرفته است . در اين منطقه گونه هاي نادري از حيوانات وحشي از جمله خرس قهوه اي ، گرگ، پلنگ، روباه، گوركن و ... زيست مي كنند . این منطقه دارای وسعت تقریبی ۱۲۴۵ کیلومتر مربع و حدود ۱۵۰۰ متر از سطح دریا ارتفاع دارد. این منطقه از شمال با شهرستان اردبیل، از شرق با شهرستان خلخال، از غرب و جنوب با شهرستان*های نیر و میانه همسایه*است. پوشش گیاهی این منطقه استیپی و در ارتفاعات، بصورت مرتع و چمنزار است. از جمله گیاهان شاخص منطقه میتوان به زالزالک، پسته وحشی، گلابی وحشی و انواع گون اشاره کرد. پوشش جانوری منطقه شامل خوک و گراز وحشی، گرگ، روباه، شغال، خرگوش، جوجه تیغی، گورگن (پرسوخ) و ... است.

گردآورنده: HEAVENLY
منبع: http://www.irandeserts.com