نام انگلیسی:
Bijar & Chekar wetland hunting prohibited area
نام فارسی : منطقه شكار ممنوع بیجار و تالاب چکر

منطقه شکار ممنوع بینا و بیجار و چکر به مساحت50000 هکتار در منطقه مرزی شهرستان ایلام ، گستره طبیعی با حدود80 زیستگاه با ارزش یکی از غنی ترین محیطهای طبیعی را در کشور داراست . درغرب شهرستان ایلام ودر منطقه بولی و در ناحیه چکر تالاب زیبای چکر قرار دارد. مساحت آن در حدود 3 هکتار و ارتفاع آن 600 متر است. عمق آن در حدود 5/2 متر است . این تالاب در منطقه گرمسیری قرار دارد ولی آب آن دایمی است .عمق آن بستگی به میزان بارش در طول سال دارد. منبع آب آن نزولات جوی و چند چشمه جوشان میباشد .متوسط دمای آن 24 درجه سانتی گراد است. اطراف تالاب را نیزار فرا گرفته است.


گردآورنده: HEAVENLY
منبع: http://www.irandeserts.com