نام انگلیسی: Alma-Belagh hunting prohibited area
نام فارسی : منطقه شكار ممنوع آلمابلاغ

منطقه شكار ممنوع آلمابلاغ با ارتفاع 2946 متر از سطح دريا در شمال شهرستان اسدآباد و 35 كيلومتري شمالغرب شهرستان همدان و سمت چپ گردنه اسدآباد به همدان واقع شده و يكي از ارتفاعات مهم غرب كشور و استان همدان به شمار مي*آيد و به جهت وجود گونه*هاي مختلف حيوانات و پرندگان و همچنين مراتع غني و پوشش گياهي مورد هجمه و تخريب شكارچيان و دام*هاي عشاير قرار مي*گيرد.

اين منطقه به عنوان يكي از زيستگاه*هاي مناسب براي رده*هاي مختلف جانوران از*جمله پستانداران، پرندگان و خزندگان و حشرات در استان مطرح است و از سال 1385 به عنوان منطقه شكار ممنوع تحت مديريت اداره كل محيط*زيست استان همدان قرار گرفته است. از نظر اقليمي به دليل اختلافات ارتفاع، ميزان درجه حرارت در نقاط مختلف آن متفاوت است و در زمستان داراي آب و هواي معتدل و در تابستان گرم است.

با توجه به اين*كه اين منطقه يكي از قلل رشته كوه*هاي الوند محسوب مي*شود از وجود چشمه*ساران بزرگ و كوچك و آبريز*هاي هميشه جاري آن بهره*مند مي*شود و منابع آب متعددي از *جمله منابع فصلي، دائمي، رودخانه، قنات، چشمه و... در اين منطقه جريان دارد و باعث شده است حيات*وحش منطقه محدوديتي از لحاظ تأمين* آب نداشته باشد. در حال حاضر اين منطقه از طريق واحد سيار اداره حفاظت محيط*زيست اسدآباد حفاظت و كنترل مي*شود.

رئيس محيط*زيست شهرستان اسدآباد ارتقاي سطح مديريتي منطقه آلمابلاغ از شكار*ممنوع به مناطق حفاظت شده را از پيشنهادهاي برنامه پنجم توسعه مي*داند.وي با بيان اين كه شكارچيان روزهاي پنجشنبه و جمعه با سهميه روزانه چهار قطعه حق شكار دارند، مي*گويد: در صورت رعايت نكردن ضوابط با شكارچيان متخلف برخورد مي*شود.

به گفته رئيس محيط زيست شهرستان اسدآباد، گونه*هاي جانوري شاخص و در معرض خطر منطقه شكار*ممنوع آلمابلاغ و دشت اسدآباد شامل انواع قوچ و ميش، گرگ و روباه، خرگوش، رودك، گراز، تشي، عقاب طلايي، تيهو و انواع گنجشك سانان همچون باقرقره، جغد كوچك، عقاب دشتي، دليجه و فاخته، كبك و كبوتر چاهي هستند. همچنين ارتفاعات قاسم*آباد، ويرايي، كليايي، جعفرآباد و ماوي مناطق شكار آزاد اين شهرستان محسوب مي*شوند.

قوچ و ميش از شاخص*ترين گونه*هاي جانوران منطقه به شمار مي*رود و به دليل وسعت منطقه و همچنين همجواري با منطقه حفاظت شده خانگرمز و كركسين سازگاري اين*گونه با منطقه را افزايش داده است. از ساير پستانداران منطقه مي*توان به گرگ، خفاش، خرگوش، شغال، روباه، تشي، كفتار، گراز، سنجاب*زميني، خدنگ و انواع موش اشاره كرد.

عقاب طلايي، عقاب دشتي، سنقر خاكستري، شاهين، دليجه، قرقي، ساركپه، كبك، تيهو، قمري، كبوتر جنگلي، انواع چكاوك، انواع سار، توكا، انواع سهره، انواع زرده پر و پرندگاني نظير سبز*قبا، جغد كوچك، هدهد، داركوب، سنگ*چشم، شاه*بوف، كمركولي، چلچله كوهي، دمجنبانك، زاغ نوك سرخ و زنبور*خوار از جمله پرندگان موجود در منطقه شكار ممنوع آلمابلاغ هستند. همچنين خزندگاني از راسته سوسمار*ها و مار*ها در اين منطقه زيست مي*كنند.

پوشش گياهي منطقه شكار ممنوع آلما*بلاغ شامل كنگر، ريواس، آزربه، شيرين*بيان، گون، گل ختمي، گزنه، گل گاوزبان و بومادران و درختچه*هاي آن شامل بادام كوهي، آلبالوي وحشي، زرشك، تمشك، گز و انجير است.

شهرستان اسدآباد داراي يك منطقه و دشت ممنوعه به*نام دشت اسدآباد بود كه در زمان*هاى گذشته دشت اسدآباد مأمن تعداد زيادى ميش مرغ بوده و حتى برخى از افراد محلى و دوستدار طبيعت از وجود هوبره در اين دشت خبر مى*دادند، اما در حال حاضر به دليل تبديل زيستگاه به زمين*هاى كشاورزى و ديگر عوامل اعم از تغيير شرايط اقليمى به سبب فعاليت*هاى منطقه*اى، 7 سال است كه در اين منطقه حتي يك ميش*مرغ نيز مشاهده نشده، بنابر*اين هم اكنون منطقه شكار آزاد اعلام شده است.گردآورنده: HEAVENLY
منبع: http://www.irandeserts.com