سلام
کاکتوس صخره ای من شولو ول و داره چروک میشه کسی اطلاعی از علت این موضوع و نحوه درمان داره منو راهنمایی کنه
ممنون