گیاه نئوماریکا

ـ خانواده: Iridaceae
ـ نام علمی: Neomarica Caerulea

گیاه دائمی ریزوم‌دار به بلندی ۱ متر و گستردگی ۵/۱ - ۱ متر است. دارای گل‌هائی شبیه گل زنبق به رنگ آبی با قسمت مرکزی سفید، زرد و قهوه‌ای رنگ است که در تابستان ظاهر می‌شوند...
ـ نیازها:
به مکان نیمه سایه، خاک غنی از هوموس و مرطوب با زهکش خوب نیاز دارد و حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۰ درجه سانتی‌گراد می‌باشد.
ـ ازدیاد: www.akairan.com/maghalat-persia/.../گل-گندم.html
از طریق کاشت بذر در بهار یا تقسیم گیاه در بهار و تابستان امکان‌پذیر است.