من سزار هستم . یه پسر کوچولوی 4 ماهه شیطون و بانمک ، چشمام هم خیلی خوشگله تازه شم .. واکسنمو بهم زدن ، قرص انگلمو هم خوردم و شناسنامه هم دارم .. بابام چون آسم داره مجبوره منو واگذار کنه...منتظر یه خونواده ی مهربونم که منو به فرزندی بپذیرن .. این شماره تماس منه که بهم زنگ بزنین .. زنگ بزنینا منتظرم .. یادتون نره ..
09121168429