گیاه دراسنای رنگارنگ

ـ خانواده: Agavaceae
ـ نام علمی: Dracaena marginata Tricolor

این گیاه ابتدا بدون انشعاب بوده و سپس منشعب و گسترده می‌شود. دارای برگ‌های باریک و نواری شکل با نوار طولی کرمی رنگ و در حاشیه قرمزرنگ می‌باشد...
ـ نیازها:
به نور کامل، کمپوست گلدانی لومی و تغذیه با کود مایع هر ماه نیاز دارد و حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۳ درجه سانتی‌گراد می‌باشد.
www.akairan.com/maghalat-persia/.../گل-گندم.html
ـ ازدیاد:
از طریق کاشت بذر در دمای ۲۰-۱۸ درجه سانتی‌گراد در بهار و تهیه قلمه نیمه رسیده در تابستان امکان‌پذیر است.