سلام
یه سگی کنار منزل ما زایمان کرده بود حدودا یک ماه پیش ، من دارم سعی میکنم تا برای توله ها یه خونه خوب پیدا کنم که آواره نشن ، اگر میشه کمک کنید تا اگر کسی امکان نگه داری از این ها رو ( حتی یه دونه شون) رو داره با من با تلفن 09370201327 تماس بگیره ، ممنونم
این عکس چند تا از توله هاس ، اگر کسی مایل بود عکس های بیشتری هم هست