گیاه کلیانتوس

ـ خانواده: Papilonaceae
ـ نام علمی: Clianthus Formosus

گیاهی است دائمی که به صورت یک‌ساله مورد استفاده قرار می‌گیرد. بلندی آن ۲۰ سانتی‌متر و گستردگی آن ۱ متر است برگ‌ها مرکب از ۲۱ - ۹ برگچه بوده و گل‌های قرمز و سیاه رنگ آن در تابستان ظاهر می‌شوند. ساقه‌های گیاه روی زمین می‌خوابند...
ـ نیازها:
به مکان کاملاً آفتابی و هر نوع خاک با زهکش خوب نیاز دارد و حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۰ - ۷ درجه سانتی‌گراد می‌باشد.
ـ ازدیاد: www.akairan.com/maghalat-persia/.../گل-گندم.html
از طریق کاشت بذر در بهار و یا تهیه قلمه ساقه در اواخر تابستان امکان‌پذیر است.