نام علمی زیر گروه : Crassulaceaeنام علمی خا نواده : Crassulaنام علمی و ا ریته : Crassula muscosa lycopodioides
وطن اصلی : آفریقای جنوبی و نامبیا مشخصات : این گیاه دارای شاخه هایی با برگ هاری ریز و مانند زنجیر منظم و متراکم به رنگ سبز یا سبز آبی که معمولا تا ارتفاع ۱۵ تا ۳۰ و پراکندگی ۳۰ تا ۴۰ رشد می کند .
شکل گل : شکوفه های ریز در سر شاخه هارنگ گل : زرد روشن مایل به سفید شیریزمان گلدهی : اواخر تابستان تا اوایل پائیز در بعضی مناطق اواسط پائیزمیوه : ؟ ما را یاری کنید
کشت : این گیاه را می توان در خاک مناسب کاکتوس ها یعنی مخلوطی از شن و ماسه . خاک گلدان و پرلیت کاشت اما باید بخوبی زه کشی شده باشد چون ریشه این گیاه مستعد پو سیدگی می باشد .
تحمل دما : این گیاه بسته به آب و هوای منطقه می تواند ۵- تا ۱۵- را بخوبی تحمل کند اما کمی رنگ پریده خواهد شد .
نور مناسب : نور مناسب این گیاه در تابستان و فصل گرما سایه روشن یا مکان هایی که هنگام صبح یا غروب آفتاب گیر باشد .
زمان آبیاری : نیاز آبی این گیاه متوسط بوده و به خشکسالی مقاوم می باشد اما مراقب باشید در زیر گلدان آب جمع نشود .
کو د : کود مایع ماهی یکبار در بهار و تابستان و اگر در درون منزل باشد ذر پائیز و زمستان هم در هر هشت هفته یکبار .
انتشار : بطور معمول از طریق قلمه شاخه ها

کاکتوس و ساکولنت