اینو نمیدونم اما اینکارو نکن...خرگوش تا دوماه شیر نخوره نرمی استخون میگیره و تو سن خیلی حساسیه...خیلیا خرگوششون میمیره برا همین
تغذیش خیلی سخت میشه و همش باید فکر چجور شیر دادن بهش باشیو کلسیم دادن بهش...خیلی نگهداریش سخته
به نظرم اینکارو نکن در حقش انگار که ظلم کردی... چون تو اون سن باید شیر مادر بخورن
خرگوشا کمتر از یه ماه خیلی کوچیکن نصف کف دستت!!! خیلی خیلی کوچیکن