گل لاله سیاه

ـ خانواده: Liliaceae
ـ نام علمی: Talipa Pueen of night

گیاه پیازی است که بلندی آن به ۶۰ سانتی‌متر می‌سد. گل‌های آن به رنگ خرمائی تیره مایل به مشکی بوده و تیره‌ترین نوع گل لاله است که روی ساقه‌های قوی در اواخر بهار ظاهر می‌شود...
ـ نیازها:
به مکان آفتابی و خاک با زهکشی خوب نیاز دارد. پیازها را پس از خشک‌شدن برگ‌ها از خاک درآورده در محل خشک جهت کاشت در پائیز انبار می‌کنند.
ـ ازدیاد: www.akairan.com/maghalat-persia/.../گل-گندم.html
به وسیله تقسیم پیازها در پائیز یا کاشت بذر در بهار یا پائیز امکان‌پذیر است.