سمت ما (شهرستان مریوان)مردم بر طبق رسومات و عادات دیرینه میگویند لک لک در هر کجا آشیانه ساخت میگن خیر وبرکت زیاد میشه
مرذم روستاهای انگیجه و کانی سپیکه هیچگاه لک لک ها را مورد آزار و اذیت قرار نمیدهند , حتی آنها را حمایت و غذا رسانی هم میکنند
و در بعضی از جاها برایشان شرایط لانه سازی هم فراهم میکنند,,با برپایی تیر برقهای ساختگی یا تیرهای مشابه آن
مانند عکسی که ملاحضه میکنید
با تشکر :داود
بیایید از حیوانات حمایت کنیم