گیاه لاله زرد

ـ خانواده: Liliaceae
ـ نام علمی: tulipa west Point

گیاه پیازی بهاره به بلندی ۵۰ سانتی‌متر است دارای برگ‌های سرنیزه‌ای شکل به رنگ سبز زیتونی بوده و گل‌های زرد آن اواخر بهار ظاهر می‌شوند...
ـ نیازها:
به مکان کاملاً آفتابی یا کمی سایه با زهکش خوب نیاز دارد و حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی‌گراد است.
ـ ازدیاد: www.akairan.com/maghalat-persia/.../گل-گندم.html
از طریق کاشت بذر در بهار و پائیز و تقسیم پیازها در پائیز امکان‌پذیر است.