تویه اصفهان که بیداد میکنه مخصوصا 3001-3002 توروخدا مراقب باشید که یهو میبینید ماهیاتون تند تند تلفات میدن و هیچ کاری هم نمیشه کرد . من خودم سالن دار سراغ دارم که کلی تلفات داده . الانم اکثرا استفاده نمیکنن.