گیاه اریترونیوم زرد

ـ خانواده: Liliaceae
ـ نام علمی: Erythronium tuolumnense

گیاهی دائمی پیازی به بلندی ۳۵ - ۲۰ و گستردگی ۸ سانتی‌متر است دارای برگ‌های سبز بیضی شکل بوده و گل‌های زرد رنگ آن در بهار ظاهر می‌شوند...ـ نیازها:
به مکان نیمه سایه، خاک غنی از هوموس و دارای زهکش خوب نیاز دارد. آب و هوای خنک را بیشتر می‌پسندد. حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی‌گراد می‌باشد. باید پیازها در طول دوره استراحت کمی رطوبت داشته باشند.

ـ ازدیاد: www.akairan.com/maghalat-persia/.../گل-گندم.html
از طریق تقسیم گیاه پس از اتمام گل‌دهی امکان‌پذیر است.