سلاااااااااااااام همشهری گلم به به لذت بردم
خب بریم سراصل مطلب اول از فلاور فلاور خوش استیلو خوبیه ولی رنگ باید روی رنگش کارکنی تنبل خان رفتی فلاور بزرگ واماده خریدی حداقل به رنگش برس
دوم دیسکسا دیسکسای عالی داری ولی یه نکته داداش هرکی ندونه فک میکنه اصفهانیا بی سلیقن گلم تانک قرنطینه که نیست توکه نزدیک یه میلیون فک کنم پول دیسکس دادی یکم به ظاهر امر هم برس تنبلی نکن درکل اگه ماهی کوچیک بگیری بزرگ کنی خیییییلی بهت حال میده درمورد سوالتم تعداد فعلا میتونی 7تابخری ودواینچی بگیر نژادای باارزش مثله گلدن البینو پیژن اسنیک اسکین اسپایدرمن و...