عناصر کمیاب به عناصری گفته میشه که مقدار اون توی اب دریا زیر 1 ppm هستش .
این عناصر در سلامت آبزیان نقش حیاتی رو ایفا میکنه و موجب جذب بهتر مواد غذایی میشه و معمولا در واکنش های شیمایی نقش کاتالیزگر رو بازی کرده .
این عناصر رو میشه با تعویض آب یا اضافه نمودن خود محلول به آب به آب اضافه کرد .
چون این عناصر توسط اسکیمر و دیگر فیلتر ها از آب خارج شده و جذب میگردد .
به نظر من بهترین راه اضافه نمودن این عناصر تعویض آب هستش چون علاوه بر اضافه نمودن این عناصر قسمت زیادی از سموم نیز از اب خارج میشه .