حداقل حجم تانک: 30 گالن
سطح مراقبت: آسان
خلق و خو: نیمه تمام و تهاجمی
سازگار با ریف: با احتیاط
شرایط آب: 72-78 ° F، dKH 8-12، pH برابر 8.1-8.4، 1.020-1.025 SG
رژیم غذایی: همه چیز خوار
منبع: فیجی، اندونزی، وانواتو
نام خانوادگی: Pomacanthidae
حداقل گنجایش اکواریوم مورد نظر برای نگه داری از این
ماهی 120 لیتر به همراه سنگ زنده با حفره های زیاذ جهت
تغذیه و مخفی شدن میباشد.
این ماهی میتواند رفتار تهاجمی نسبت به مرجان ها به ویژه
برین و صدف ها داشته باشد
رژیم غذایی این ماهی اسپیرولینا، جلبک دریایی، با کیفیت بالا و میگو منجمد، و غذاهای گوشتی با کیفیت دیگر .

منبع پارسی پت