اقای دکتر من سگ 8 ماهه دارم که 3 ماهه که هروقت تنهاش می زارم مدفوعشو می خوره میشه کمکم کنید؟