1 - در انگلیسی خرگوش ماده را doe خرگوش نر را buck و بچه خرگوش را kit و گروه های خرگوش را warren مینامند.
2 - دوره ی بارداری خرگوش 31 روز است.
3 - دندان های خرگوش همیشه در حال رشد هستند.
4 - خرگوش خانگی تا 10 سال عمر میکند.
5 - چشم نوزاد خرگوش ها تا دو هفتگی بسته است.
6 - خرگوش ها قادر به بالا آوردن چیزی که خورده اند نیستند.
7 - دفعیات خرگوش ها کود مناسبی برای باغ محسوب میشود.
8 - مادر خرگوشک ها روزی نهایت 5 دقیقه با آنها شیر میدهد.
9 - خرگوش ها پشت سرشان را می بینند اما قادر به دیدن محوطه جلوی صورت خود نیستند.
10 - خرگوش ها وقتی خوشحال هستند شروع به ورجه وورجه کردن میکنند و بالا و پایین می پرند.
11 - خرگوش ها از 3 یا 4 ماهگی قادر به تولید مثل هستند!
12 - خرگوش ها بارداری کاذب دارند.
13 - مادر خرگوش ها بعد از زایمان روی نوزاد هایش را با پشم های کنده شده ی خودش می پوشاند.
14 - تنها قسمت بدن خرگوش که عرق میکند بین پنجه های پاهایش است.
15 - استخوان پشتی خرگوش بسیار ظریف است و اگر بد حمل شود یا به روی پشت به زمین بیفتد به آسانی می شکند.
16 - در برخی نقاط دنیا مشکل ازدیاد جمعیت خرگوش وجود دارد.
17 - تخمین زده شده که خرگوش ها در استرالیا حدود 600 میلیون دلار از محصولات زراعی را نابود کرده اند!
18 - نام علمی خرگوش Oryctolagus cuniculus است.
19 - در مصر قدیم از خرگوش برای مسابقات سگ ها استفاده میکردند.
20 - بیش از 180 گونه نژاد مختلف خرگوش در دنیا وجود دارد.


مترجم : شادی حسن پور

مطلب اختصاصی میهن پت