جلبک ریش سیاه - Black Beard Algae


نام علمی: Audouinella
نام رایج: Black Beard Algae - جلبک ریش سیاه
درجه دشواری در حذف جلبک: متوسط
دلایل ایجاد این جلبک: نور بیش از حد / CO2 کم
مشخصات: جلبک های سفت و سیاه
روش حذف جلبک: افزایش CO2

اطلاعات و مشخصات بیشتر به زودی در میهن پت