ادرو ماسمورفی ( Eodromaeusmurphi ) ، بقایای دایناسوری است که در شمال غربی آرژانتین یافت شده است.این گونه جانوری ۲۳۰ میلیون سال پیش، قبل از اینکه دایناسورهای عظیم الجثه روی زمین وجود داشته باشند، میزیسته است. قد این دایناسورها کمتر از ۲ متر بوده است و روی دو پا راه می رفتند.
به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز ، دانشمندان معتقدند ادرو ماسمورفی از اجداد دایناسورهای ۴ پا بود که دایناسورهای شکارچی از نسل آنها بودند.
ریکاردو مارتینز و همکارانش از دانشگاه سن خوان در آرژانتین بقایای اسکلت دایناسور کشف شده در منطقه ایچیگوالاستو را با اسکلت های یک دایناسور دیگر به نام یوراپتر که در دوره زمانی مشابه در این منطقه زندگی می کرد، مقایسه کردند؛یوراپتر نیز یک دایناسور کوچک دوپا بود.
مطالعات دقیق بقایای این دایناسورها موجب شد دانشمندان به این نتیجه برسند که یوراپتر با آنچه که پیشتر گفته می شد از اجداد سوسمارهای عظیم الجثه گیاه خوار هستند، متناقض باشد.
سوسمارهای عظیم الجثه گیاه خوار جثه ای بزرگ و گردنی دراز داشتند.
یکی دیگر از تفاوت های بین این دو اسکلت در منفذ کیسه های هوا در پوزه ادرو ماسمورفی بود.
کیسه های هوا در دایناسورهای چهارپا مشخص بودند؛ اما در یوراپترها وجود نداشتند.
تفاوت های دیگر در شکل لگن خاصره و پاهای جلویی بود.
دانشمندان معتقدند ۲۳۰ میلیون سال پیش حدود ۱۱ درصد از کل دایناسورها از نوع ادرو ماسمورفی بودند یعنی دو برابر بیش از آنچه که پیشتر درباره آن ها تصور می شد.
بر اساس یافته های دانشمندان جمعیت دایناسورها در آن زمان بسیار متنوع بود


پزشكان بدون مرز.