بسیاری از شیتزوها به گونه ای هستند که شما پس از مدتی در کنار آنها باور خواهید کرد که آنها دو بال بروی بدنشان دارند . آنها تصور می کنند که می توانند از پرواز برای رفتن از جایی بلند به جایی دیگر در کمال آسانی و کاملا ایمن بهره ببرند اما اگر در این بین نیرویی نامرئی آنها را کمک کند ! پریدن از روی وسیله ای به وسیله ی دیگری ممکن هست به یکی از فعالیت های مورد علاقه ی آنها تبدیل شود .این رفتار آنها گاهی باعث تشویق و شادی اطرافیانشان می شود , اما اگر به سلامتی سگ اتان ارزش قائل هستید , لطفا هیچگاه به پریدن ها و پرواز آنها نخندید . یقینا شیتزوها نمی توانند همچون گربه ها به خوبی بروی پنجه هایشان فرود بیایند . در حقیقت , این بسیار رایج و ممکن هست که آنها با سر و صورتشان بروی زمین فرو آیند . به خاطر آنکه همانند یک هواپیما کوچک , وزن قسمت جلویش سنگین تر از پشتش هست و همچنین فک پایینی اشان جلوتر از فک بالایی اشان هست , به همین علت جراحت فک پایین در همچنین زمین خوردن هایی اولین صدمه و جز رایج ترین آنهاست .

غالبا آنها سعی می کنند مسافت بیشتری نسبت به مسافتهای امن را برای این تفریح خود تجربه کنند , نسبت به ارتفاع و مسافت آنجا و همچنین نحوه ی فرود , شیتزوی شما ممکن هست استخوان شکستگی و شکستگی فک پایین را تجربه کند . صدمات اینچنینی آنقدر شدید هستند که سریعا نیازمند مراجعه به دامپزشک را به همراه داشته باشد .آگاهی از پتانسیل چنین حوداثی , اولین قدم به سوی جلوگیری از آنهاست . کارهای بسیاری هست که می توان با انجام دادن آن مانع آسیب دیدن آنها شود . مطمئن باشید که مراقب هستید و در عین حال راحت هست شیتزو اتان زمانی که می خواهید آنها را حمل کنید , فراموش نکنید که هیچگاه , هیچگاه نباید به کودکان اجازه داده شود که شیتزو را حمل کنند . زمانی که می خواهید آنها را زمین بگذارید , آنها را بسیار به آنجا نزدیک کنید اگر جایی به جز زمین هست تا نیازی به پریدن نباشد , مراقب رفتاری که در آ تقلا می کنند تا خود بپرند , باشید , ممکن هست به خاطر لغزشی , به زمین بخورند و صدمه ببینند .

از قرار دادن شیتزو ها بروی وسایل بلند و یا بالا مبلمان جدا خودداری کنید , اگر در حالت خاصی چون در هنگام نظافت آنها , لطفا هیچگاه بدون نظارت و مراقبت کافی آنها را رها نکنید . زمانی که شیتزوی شما در بالای پله و یا سطحی است که جنس آن سطح از کاشی , چوب و یا سطوح اینچنینی دیگر هست , بهترین حرکت آنست که با دست به خوبی مراقب تصمیم و حرکت شیتزو اتان باشید که اگر در زمانی هوس پرواز کردن کردند , بتوانید واکنش خوبی برای جلوگیری از تصمیم اشان از خود نشان دهید , برای جلوگیری از این اتفاق نیز می توانید از گذاشتن سطح شیب داری برای بالا و پایین رفتن آنها استفاده کنید .

پرواز و صدمه دیدن آنها مورد بسیار شایعی در مورد شیتزوها است , پس بهتر است که به خوبی مراقب پرواز کردن اشان باشید .

منبع: جامعه حیوان دوستان ایرانی