مدير کل حفاظت محيط زيست خراسان رضوي با اعلام اين خبر افزود : در حال حاضر 6 تيمارگاه پرندگان شکاري در استان داير است و طي سال گذشته تعداد 986 پرنده در اين مراکز تيمار و به آغوش طبيعت بازگشته اند.
وي ادامه داد : اين پرندگان که بر اثر حوادث طبيعي و يا توسط شکارچيان مورد اصابت گلوله قرار گرفته و توانايي زيست در طبيعت را ندارند موقتا به اين مراکز انتقال داده مي شوند و پس از اقداماتي نظير معاينه، درمان، تيمار و پرستاري، تغذيه، نمونه برداري، بيومتري و حلقه گذاري به زيستگاه اصلي خود در طبيعت باز گردانده مي‌شوند.
آقا ميري با اشاره به اينکه تعداد 3 راس قوچ و ميش نيز نگهداري، تيمار و رها سازي شده اند افزود: از اين تعداد پرنده تيمار شده 427 بهله انواع پرنده شکاري و 559 قطعه انواع پرندگان بوده اند.
مدير کل حفاظت محيط زيست خراسان رضوي گفت: متاسفانه برخي از اين جانوران به دليل وارد آمدن صدمات زياد توانايي رها سازي در طبيعت را نداشته که در نتيجه جهت تنوير افکار عمومي بصورت اماني تحويل مراکز مجاز منجمله باغ وحش ها مي‌گردند.
وي بيشترين تعداد پرنده شکاري تيمار شده در استان را متعلق به مرکز تيمار مشهد دانست و افزود: هزينه تيمار و نگهداري اين پرندگان بالغ بر 139 ميليون و 500 هزار ريال بوده است
به گزارش روابط عمومي اداره کل حفاظت محيط زيست خراسان رضوي: از جمله گونه هاي پرندگان شکاري مي توان به عقاب طلايي، عقاب دشتي، سارگپه، کور کور، شاه بوف جغد، بالابان، دليجه و... اشاره نمود.